Poďakovanie a Festival 2019

Vážené dámy a páni!

Musel ubehnúť istý čas, aby sme nechali dozrieť naše dojmy z festivalových koncertov. Niekedy je čas najlepší na to, aby sme to, čo sme počuli lepšie vedeli prehodnotiť, vrátiť sa k tomu, zastaviť sa nad tým. Skladateľom bol daný dar na napísanie krásnych tónov, z ktorých vyšli nádherné skladby. To je začiatok. Pokračovateľmi sú interpreti, ktorých úlohou je poslucháčom viac priblížiť hodnotu týchto krásnych diel. Mám pocit, že tohtoročným interpretom sa to naozaj podarilo. Svedčí o tom aj návštevnosť našich festivalových koncertov. Organové koncerty v podaní našich interpretov študujúcich v zahraničí Mária Budáčová (Montreal – Kanada), Josef Kratochvíl (Lipsko – Nemecko) a klavírny koncert Petra Pláňavského, ktorý vyučuje na konzervatóriu v Žiline, nám predniesli krásne interpretačné umenie a zaviedli nás nielen do čias Bacha, ale aj k Brahmsovi, Schubertovi, Buxtehudeovi či Mozartovi. Samozrejme, každý si nájde na našom festivale to, čo chce navštíviť. Či už je to organový koncert, alebo skôr komornejší klavírny koncert. Vieme a uvedomujeme si, že festival by nebol ničím bez vás, poslucháčov. Ďakujeme vám zo srdca, že ste našimi hosťami a máte chuť prísť každý rok na festival. Samozrejme, že festival by nebol ani bez našich partnerov a spolupracovníkov, a preto chceme poďakovať Farskému úradu v Banskej Štiavnici, fotografovi Ľubovi Lužinovi, reštaurácii BlackM, A&B Stolárstvo, mediálnym partnerom a iným, ktorým zo srdca ďakujeme.

Sme radi, že vám môžeme oznámiť, že budúci rok 2019 bude v znamení niekoľkých prekvapení. Banská Štiavnica bude hlavným mestom kultúry. Dátum festivalu bude v dňoch 4. – 6.júla 2019. Zatiaľ máme pre vás dve významné mená. O treťom mene vás budeme informovať. Teší nás, že naše pozvanie znova prijal mladý interpret študujúci v nemeckom Lipsku, Josef Kratochvíl. Jeho koncert sa uskutoční 5. júla. Veľkým prekvapením  budúcoročného festivalu je majster organového umenia na Slovensku, pán doc. Imrich Szabó, ktorý u nás otváral festival v rokoch 2011 a 2012 a do Banskej Štiavnice sa vráti po 6. rokoch. Termín jeho koncertu je 6. júla a bude trochu výnimočným. Záverečný koncert je vždy venovaný výlučne dielam Johanna Sebastiana Bacha, budúci rok urobíme výnimku a dielo Bacha si uctíme tým, že počas záverečného koncertu odznie nielen Bachovo dielo, ale aj dielo Franza Liszta, ktorý bol ovplyvnený Bachovou hudbou. Tešíme sa z toho, že vám môžeme sprostredkovať hudbu v podaní tých najlepších interpretov. Tešíme sa na vás budúci rok v dňoch 4. – 6. júla 2019

Martina Pauková
Matúš Sliacky

Životopis Petra Pláňavského

Peter Pláňavský je rodákom z Považskej Bystrice. Študoval na Konzervatóriu v Žiline v triede Mgr. Art. Ľudmily Fraňovej. Zúčastnil sa viacerých interpretačných súťaží  – Medzinárodná súťaž  Beethovenúv Hradec, Súťaž  Slovenských Konzervatórií, z ktorej si odniesol 3.cenu. Pod vedením Mgr. Art. Dariny Švárnej sa spolu s Ivanom Korcom stali držiteľmi 3.ceny na  Schubertovej Medzinárodnej klavírnej súťaži pre klavírne duá a tiež  1.ceny na súťaži Slovenských Konzervatórií v komornej hre. Okrem toho účinkovali  na Stredoeurópskom festivale  koncertného umenia v Žiline. Spolupracoval so školským orchestrom konzervatória v Žiline, Štátnym komorným orchestrom v Žiline, so symfonickým orchestrom VŠMU a Košickou filharmóniou.

V bakalárskom štúdiu pokračoval na VŠMU v Bratislave v triede Mgr.Art. Marcela Štefka, Art.D. Magisterské štúdium ukončil v triede prof. Mariána Lapšanského. Absolvoval množstvo klavírnych kurzov pod vedením renomovaných klaviristov a pedagógov. Aktívne sa venuje tiež komornej hre.

Životopis Josefa Kratochvílu

Jozef ja talentovaný organista a klavirista mladej generácie pochadzajúcej z Českej republiky. Pravidelne sólovo koncertuje ako organista a klavirista na mnohých zahraničných festivaloch po celej Európe.

Vyštudoval ZUŠ v odbore hra na klavír a hra na organe vo Valašskom Meziřičí u Bohumíra Kratochvíla. Behom štúdia na ZUŠ získaval ocenenia na klavírnych súťažiach a prehliadkach. Vo svojom štúdiu pokračoval na Janáčkovom konzervatóriu a gymnáziu v Ostrave v hre na organ pod vedením Mgr. Martiny Zelovej a MgA. Lukáša Hurtíka. Bakalárske štúdium absolvoval na Akadémii múzických umení v Katoviciach (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego) v organovej triede prof. Juliana Gembalskeho a v klavírnej triede prof. Roberta Marata.

V magisterských štúdiách pokračuje na Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ v Lipsku v organovej triede svetovo známeho nemeckého organistu prof. Martina Schmedinga a v klavírnej triede prof. Jacquesa Ammona.

V roku 2016 sa stal finalistom medzinárodnej organovej súťaže „Baroko a Romantizmus“ v Katowiciach, kde získal čestné uznanie za vysokú úroveň hry. Vo februári 2017 sa stal víťazom hlavnej ceny na prestížnej medzinárodnej organovej súťaži „Vox Polonia Petropolitana“ v Petrohrade. Vďaka tomuto oceneniu vystúpil v roku 2018 so svojím recitálom v Petrohrade a v Moskve. V roku 2017 zvíťazil v interpretačnej súťaži Janáčkovej filharmónie Ostrava. Vo februári 2017 vystúpil ako sólista s Janáčkovou filharmóniou Ostrava v rámci cyklu mladých talentov „Jeunesses Musicales“.

Z ďalších významných vystúpení uvedieme napríklad sólový organový recitál na nemeckom festivale Orgelherbst Obereisenheim, sólový organový recitál na poľskom festivale Jasnogorskie Wieczory Organowe, sólový recitál na medzinárodnom slovenskom festivale Organové dni v Piešťanoch, sólový recitál na Slezskom Bachovskom festivale a mnoho ďalších. Ako sólista vystúpil taktiež so Štátnom filharmóniou Košice. Vo Valašskom Meziřičí spoluorganizuje organový festival „Podzimní varhany“, ktoré v roku 2016 úspešne zahájil svojím sólovým recitálom.

 

Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných interpretačných kurzov pod vedením svetových umelcov ako sú: Olivier Latry, Martin Sander, David Titterington, Jean Babtiste-Monnot, Wolfgang Seifen, Thierry Escaich, Bernhard Haas a ďalší.

Máčia Budáčová Biography

Mária Budáčová is an organist from Slovakia. In 2009, she graduated with a diploma in organ and choral conducting at the Conservatory in Bratislava. In 2011, she began studies at the Academy of Music and Performing Arts in Prague, under the guidance Pavel Černý. She also studied in Vienna as an ERASMUS student at the Universität für Musik und darstellende Kunst with Professor Pier Damiano Peretti.

Mária holds a Bachelor´s degree from the Academy of Music in Prague. Maria has recieved a number of awards, including the CSPBA award through Canadian Slovak Professional and Business Association, Donald Mackey Memorial Award, Schulich Scholarship, W Douglas Clarke Award through McGill University.

Mária was among 5 finalists in the prestigious Canadian International Organ Competition. She is a first-prize winner of the Lynwood Farnam Organ Competition in Montreal. She recently obtained her Master’s degree in Organ Performance at McGill University´s Schulich School of Music under the direction of Hans-Ola Ericsson. In September, Mária will begin doctoral studies in Organ Performance at McGill University.

She is currently the organist of the Sts. Cyril and Methodius Roman Catholic Church and Mission St. Irénée du Lyon in Montreal

Životopis Márie Budáčovej

Mária Budáčová je slovenskou organistkou. V roku 2009 zavŕšila štúdium cirkevnej hudby maturitou na Konzervatóriu v Bratislave. V roku 2011 začala študovať na Akadémii múzických umení v Prahe pod vedením profesora Pavla Černého. V rámci programu ERASMUS bola študentkou profesora Piera Damiana Perettiho na Universität fűr Musik und darstellende Kunst vo Viedni.

Mária získala bakalársky diplom na Akadémii múzických umeni v Prahe. Obdržala niekoľko ocenení vrátane CSPBA (Kanadsko-slovenská profesionálna obchodná asociácia), Donald Mackey pamätné ocenenie, štipendium udelené hudobnou fakultou McGill a takisto aj ocenenie W Douglas Clarke.

Na prestížnej súťaži Canadian International Organ Competition v Montreale sa zaradila medzi piatich finalistov v ročníkoch 2014 a 2017. Je víťazkou súťaže Lynwood Farnam, ktorá sa konala v Montreale. Nedávno ukončila magisterské štúdium na McGill University pod vedením Hans-Ola Ericssona. V septembri pokračuje vo svojom štúdiu na McGill, kde začne doktorandské štúdium v hre na organ.

Mária je momentálne organistkou v Rímsko-katolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda a v Sv. Irenejovi z Lyonu v Montreale.

Program 7. ročníka festivalu Bachovej hudby BachTribute

5. júl 2018 Slávnostný otvárací organový koncert Márii Budáčovej

J. S. Bach: Fantázia a fúga g-mol BWV 542
J. S. Bach: Nun komm der heiden Heiland BWV 659
J. S. Bach: Tri super „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ BWV 676
D. Buxtehude: Prelúdium in e BuxWV 142
J. Brahms: Fúga as-mol WoO 8
J. S. Bach: Concerto d-mol podľa Vivaldiho BWV 596

6. júl 2018 Klavírny koncert Petra Pláňavského

J. S. Bach: Prvý diel Temperovaného klavíra (výber)
W. A. Mozart: Sonáta B Dur K.281
F. Schubert: Wanderer fantasie C Dur op. 15

7. júl 2018 Hlavný koncert venovaný hudbe Johanna Sebastiana Bacha

J. S. Bach: Toccata, adagio a fúga C Dur BWV 564
J. S. Bach: An der Wasserflüssen Babylon BWV 653b
J. S. Bach: Pedal Exercitium BWV 598
J. S. Bach: Triová sonáta C Dur 1. a 2. veta BWV 529
J. S. Bach: Fúga g – mol BWV 578
J. S. Bach: Concerto G-Dur BWV 592

Festival Bachovej hudby BachTribute 2018

Vážení návštevníci, milí priatelia!
Dovoľte nám, aby sme vás pozvali na 7. ročník festivalu Bachovej hudby BachTribute, ktorý sa uskutoční v dňoch 5.-7.júla 2018, bude nám cťou, ak sa stanete našimi ctenými návštevníkmi.