Životopis Márie Budáčovej

Mária Budáčová je slovenskou organistkou. V roku 2009 zavŕšila štúdium cirkevnej hudby maturitou na Konzervatóriu v Bratislave. V roku 2011 začala študovať na Akadémii múzických umení v Prahe pod vedením profesora Pavla Černého. V rámci programu ERASMUS bola študentkou profesora Piera Damiana Perettiho na Universität fűr Musik und darstellende Kunst vo Viedni.

Mária získala bakalársky diplom na Akadémii múzických umeni v Prahe. Obdržala niekoľko ocenení vrátane CSPBA (Kanadsko-slovenská profesionálna obchodná asociácia), Donald Mackey pamätné ocenenie, štipendium udelené hudobnou fakultou McGill a takisto aj ocenenie W Douglas Clarke.

Na prestížnej súťaži Canadian International Organ Competition v Montreale sa zaradila medzi piatich finalistov v ročníkoch 2014 a 2017. Je víťazkou súťaže Lynwood Farnam, ktorá sa konala v Montreale. Nedávno ukončila magisterské štúdium na McGill University pod vedením Hans-Ola Ericssona. V septembri pokračuje vo svojom štúdiu na McGill, kde začne doktorandské štúdium v hre na organ.

Mária je momentálne organistkou v Rímsko-katolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda a v Sv. Irenejovi z Lyonu v Montreale.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *