Životopis Petra Pláňavského

Peter Pláňavský je rodákom z Považskej Bystrice. Študoval na Konzervatóriu v Žiline v triede Mgr. Art. Ľudmily Fraňovej. Zúčastnil sa viacerých interpretačných súťaží  – Medzinárodná súťaž  Beethovenúv Hradec, Súťaž  Slovenských Konzervatórií, z ktorej si odniesol 3.cenu. Pod vedením Mgr. Art. Dariny Švárnej sa spolu s Ivanom Korcom stali držiteľmi 3.ceny na  Schubertovej Medzinárodnej klavírnej súťaži pre klavírne duá a tiež  1.ceny na súťaži Slovenských Konzervatórií v komornej hre. Okrem toho účinkovali  na Stredoeurópskom festivale  koncertného umenia v Žiline. Spolupracoval so školským orchestrom konzervatória v Žiline, Štátnym komorným orchestrom v Žiline, so symfonickým orchestrom VŠMU a Košickou filharmóniou.

V bakalárskom štúdiu pokračoval na VŠMU v Bratislave v triede Mgr.Art. Marcela Štefka, Art.D. Magisterské štúdium ukončil v triede prof. Mariána Lapšanského. Absolvoval množstvo klavírnych kurzov pod vedením renomovaných klaviristov a pedagógov. Aktívne sa venuje tiež komornej hre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *