O nás

Milí návštevníci festivalu BachTribute!

Srdečne vás vítame na našej stránke festivalu. Prečo práve BachTribute – Pocta Bachovi? Festival sme pomenovali podľa najvýznamnejšieho hudobného skladateľa baroka Johanna Sebastiana Bacha. Jeho hudba človeka povznáša, hráva sa po celom svete a prináša človeku radosť, pôžitok.

Festival sa koná v banskom meste Banská Štiavnica, ktoré je bohaté na kultúrne dedičstvo. Chrámové priestory kostola sv. Kataríny Alexandrijskej je práve tým miestom, kde Bachova hudba vyniká.

Festival chce ponúknuť široký výber z Bachovej hudby na kvalitnej úrovni, ktorú podajú naši interpreti, ktorí sú zanietenými hráčmi a vo svojich repertoároch majú zvolené práve Bachove skladby, bez ktorých sa nezaobíde žiadna súťaž alebo koncert. Pocta Bachovi, Bach Tribute chce priniesť nový pohľad na Bachove skladby. Chce ukázať na krásu skladieb a priviesť návštevníkov do veľkolepej atmosféry.

Navštívte náš festival a staňte sa našimi ctenými hosťami!

Martina Pauková, Matúš Sliacky

Liebe Besucher des Festivals BachTribute!

Herzlich willkommen auf unserer Webseite des Festivals Bach Tribute, d. h. Ehre dem Bach. Warum gerade Bach Tribute – Ehre dem Bach? Das Festival bekam seinen Namen nach dem bedeutenden Barock-Komponisten Johann Sebastian Bach. Seine Musik, die insbesondere am meisten gespielt und vollkommen ist, bringt dem Hörer künstlerische Erlebnisse.

Unser Festival findet in Banská Štiavnica (deutsch: Schemnitz) statt, in der bergmännischen Stadt, reich an kulturelles Erbe und der Ort, an dem das Festival stattfindet – die Kirche der heiligen Katharina – führt uns gleichzeitig noch tiefer in die Hoheit der Bachs Musik.

Festival will eine breite Auswahl aus der Bachs Musik auf einem hohen Niveau anbieten, Es geht um Interpretationen von jungen, erfahrenen und musikbegeisterten Interpreten, in deren Repertoires gerade Bachs Werke vorherrschen, die so wichtig sind, dass ohne sie kein Wettbewerb oder Konzert stattfinden kann.

Ehre dem Bach, Bach Tribute, will einen neuen Blick auf Bachs Kompositionen bringen, ihre Schönheit zeigen und die Besucher durch die Räume der Kirche der Heiligen Katharina in eine hervorragende Atmosphäre zu führen.

Besuchen Sie unser Festival und seien Sie unsere Gäste.

Martina Pauková, Matúš Sliacky