Program 6. ročníka festivalu Bachovej hudby BachTribute 2017

6. júl 2017, Otvárací organový koncert v kostole sv. Kataríny

7. júl 2017, Klavírny koncert

8. júl 2017, Koncert venovaný Johannovi Sebastianovi Bachovi