Program

Program 7. ročníka festivalu Bachovej hudby BachTribute 2018

5. júl 2018, Otvárací organový koncert v kostole sv. Kataríny
Mária Budáčová, organ
J. S. Bach: Fantázia a fúga g-mol BWV 542
J. S. Bach: Nun komm der heiden Heiland BWV 659
J. S. Bach: Tri super „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ BWV 676
D. Buxtehude: Prelúdium in e BuxWV 142
J. Brahms: Fúga as-mol WoO 8
J. S. Bach: Concerto d-mol podľa Vivaldiho BWV 596
6. júl 2018, Klavírny koncert
Peter Pláňavský, klavír
J. S. Bach: Prvý diel Temperovaného klavíra (výber)
W. A. Mozart: Sonáta B Dur K.281
F. Schubert: Wanderer fantasie C Dur op. 15
7. júl 2018, Koncert venovaný Johannovi Sebastianovi Bachovi
Josef Kratochvíl, organ
J. S. Bach: Toccata, adagio a fúga C Dur BWV 564
J. S. Bach: An der Wasserflüssen Babylon BWV 653b
J. S. Bach: Pedal Exercitium BWV 598
J. S. Bach: Triová sonáta C Dur 1. a 2. veta BWV 529
J. S. Bach: Fúga g – mol BWV 578
J. S. Bach: Concerto G-Dur BWV 592